Radšej 15 minút skôr ako 15 sekúnd neskoro
odpustenie

Odpustky vs. Odpustenie hriechov

Deň čo deň počúvame a čítame z bulváru o tom, ako zlá Cirkev v minulosti predávala odpustky a tým bránila chudobným dostať sa do neba. Ešte aj dnes sa nájdu ateisti, ktorý tento čin vyťahujú pri každej príležitosti, aby ukázali, že Cirkev je zaostalá a zlá, a že ju už vlastne vôbec netreba. Poďme sa teda tomuto fenoménu pozrieť na koreň.

Čo znamená odpustenie hriechov?

Odpustenie hriechov znamená to, že sa nám hriech odpustí. Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie božieho, alebo cirkevného zákona. Môže byť buď vo veľkej veci, alebo v malej veci. Potom je to ťažký, alebo ľahký hriech. Smrť v ťažkom hriechu znamená zatratenie, čiže peklo. Hriechu sa zbavíme tak, že ho úprimne vyznáme a oľutujeme pri spovedi. Vtedy sa nám skrze kňaza dostane od Boha odpustenia hriechov. Samotná spoveď a rozhrešenie bolo, je a vždy bude ZADARMO. Ak by nastala situácia, že nejaký kňaz by niekedy pýtal peniaze, naturálie, alebo čokoľvek iné za udelenie rozhrešenia, dopúšťa sa ťažkého hriechu, ktorý nazývame “Simonia”. Názov je odvodený od Skutkov Apoštolov kapitoly 20, verš 18-24.

Všetci sme hriešní. Ale kresťania hriechy ľutujú, ateisti nie…

Čo znamenajú odpustky?

Odpustenie hriechov nie je však všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme boli účastní neba. Za každý a jeden hriech si zaslúžime trest. Týchto trestov sa môžeme zbaviť úplne, alebo čiastočne. A práve zbavenie sa trestov za hriechy voláme “odpustky”. Čiastočne sa trestov zbavujeme dobrými skutkami, sebazápormi, modlitbou a pod. Úplne sa trestov zbavíme vtedy, ak nám k tomu dopomôže Cirkev zo svojej autority. Dnes to je tak, že splníme obvyklé podmienky – spoveď, eucharistia a modlitba na úmysel sv. Otca, zároveň si vzbudíme odpor k akémukoľvek, aj ľahkému hriechu a vykonáme “odpustkový skutok”. Dnes je odpustkovým skutkom napr. modlitba/spev hymnu “Zdrav buď pravé telo Krista” na zelený štvrtok, poklona sv. Krížu na veľký piatok a pod.

A teraz si uznajte – je to až také strašné, že v minulosti bol odpustkový skutok spojený s milodarom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *