Radšej 15 minút skôr ako 15 sekúnd neskoro
tatoo

Tetovanie zakázal Boh… naozaj?

Hneď v úvode chcem poznamenať, že akékoľvek tetovanie je pre mňa hnusné, v živote by som sa nenechal otetovať, opirsingovať, ani nič podobné. V poslednej dobe som sa však stretol s nejakým “boomom” v tejto oblasti. Za posledný týždeň som čítal silne negatívne postavený článok ohľadom tetovania v mesačníku “Milujte sa” a našiel som aj obdobný článok na stránke modlitba.sk . Rozhodne nesúhlasím s tým, čo je tam napísané…

Boh zakázal tetovať

Články, o ktorých som sa zmienil vyššie sú postavené na jednom jedinom výroku z biblie, ktorý hovorí o tetovaní. Ide o knihu Pentateuchu s názvom Levitikus. Konkrétne tam stojí:

„Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin“ (Lv 19,28) Český preklad

V podstate išlo o to, že v tej dobe (čiže 1300 rokov pred narodením Ježiša) boli Židia svojským národom. Boli kočovníci, ktorí nemali vlastnú krajinu, tárali sa po púšti a to celých 40 rokov. Žili v obklopení pohanských národov. Samozrejme, keď s nimi prichádzali do kontaktu, prichádzali do kontaktu aj s ich zvykmi, rituálmi a bôžikmi. Tak sa mohlo ľahko stať, že by sa nejaký ten Žid odklonil od viery v pravého Boha (tzn. Jahve) a utonul by v poklone nejakému Baálovi*. Mentalita vtedajšieho pospolitého ľudu bola nižšia, ako je tá naša, dnešná. Z toho dôvodu Boh zakázal akékoľvek “uhnutie” na inú stranu, ako bolo pravé náboženstvo. Preto Boh Židom zakázal tetovania. Bol to iba náznak toho, čo by sa mohlo stať. Nikde však Boh (a ani nikto iný) nepovedal, že tetovanie je samo o sebe zlé! Tetovanie bolo iba malým náznakom iného náboženstva. Malo naozaj malú spojitosťou s pohanstvom. Samé o sebe však nebolo proti Bohu. No ako som uviedol – mentalita vtedajšieho ľudu mohla ľahko skončiť modloslužbou.

Čo Boh zakázal raz, to platí naveky

Týmto dôvodom sa jeden nemenovaný kňaz snaží poukázať na nemennosť Božích zákonov a nariadení. Hneď však musím povedať, že ten, kto si to myslí, sám nedodržiava to, čo Boh pôvodne prikázal. Prečo?

– Boh prikázal svätiť sobotu, nikoliv nedeľu
– Boh prikázal nejesť krv, bravčové mäso a ešte mnoho iných vecí
– Boh prikázal na sviatok Stánkov bývať v stanoch
– Boh prikázal obriezku
– Boh dovolil v sobotu prejsť iba určitý počet krokov, takže žiadne Tesca, Lidly, kaviarne, ba ani prechádzky po meste
– Boh prikázal každý siedmy rok nič nesadiť a nechať zem ležať úhorom
– Boh prikázal… bla bla bla… môžem pokračovať do rána…

Takže ak v sobotu chodíte na záhradku, doprajete si slaninku, alebo klobásku, či párky a nemáte obrezané toto tam dole, najskôr ste, podľa vyššie uvedenej teórie, zatratený!

Neposlúchli sme Boha?

To by som netvrdil. Skôr sme s jeho dovolením akoby “novelizovali” niektoré z jeho zákonov. Niektoré zákony dokonca zrušil sám Pán. Napr. zákon o nečistých jedlách zrušil Boh, keď sa sv. Petrovi zjavil klesajúci stôl plný slaniny a iných bravčových lahôd. Iné zákony, napr. ten o sobote, sme pozmenili s láskavým dovolením Boha (skrze neomylnosti pápeža, ale to momentálne s danou témou nesúvisí)

Tak čo s tým tetovaním?

Myslím, že ľudstvo dospelo do takého stavu, že už to pôvodné riziko nehrozí. Nehrozí, že ak sa nechám potetovať, vykašlem sa na Jahve-ho a začnem si uctievať Baála (Alaha, Budhu, Manitu-a, alebo inú srandu). Nehrozí, že piercing v nose ma nejako spojí s uctievaním niekoho, resp. niečoho iného, ako pravého Boha. Takže dôvod, ktorý je uvedený v Biblii je tým pádom už neaktuálny. Tým nechcem povedať, že starý zákon je zastaralý, práve naopak.

Telo je chrám Ducha Svätého

Nepopieram, nehádam sa. Ba práve naopak, rozhodne súhlasím. Počul som už hocčo, napríklad aj to, že tým, že si do svojho tela zasahujeme rôznymi tetovaniami, alebo piercingami, znesväcujeme tento chrám. To je dôvod na prvý pohľad logický, avšak na druhý pohľad- smiešny. Tým, že idem do holiča, alebo že si holím bokombriadky, že si strihám nechty, krémujem ruky, pučím vyrážky, nechávam vypaľovať kurie oká, alebo bradavice; alebo si čistím zuby, tým nezasahujem do svojho tela?! No jasné, že zasahujem. Takže nevidím dôvod, prečo všetky vyššie uvedené zásahy nie sú “znesväcujúce” a tetovanie a piercing by mal byť. Či?

Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!

Beda vám, kresťania, pokrytci! Odsudzujete potetovaných ľudí, hoci sú vo svojom vnútri 7 krát lepší, ako vy sami. Beda vám kresťania, slepci! Odsudzujete tetovanie ako znak diabla, pritom sa sami utiekate k poverám a mágií! Beda vám kresťania, slepí vodcovia! Podobáte sa bielym hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Beda vám kresťania, lebo hovoríte: Kto by v nedeľu ťažko pracoval a nezúčastnil sa bohoslužby, to nič nie je, kto by však vstúpil do obchodu, to už je hriech. Hlupáci a slepci! Čo je viac? Nedeľa, či Pán, ktorý ju svojím zmŕtvychvstaním posvätil? Beda vám kresťania, slepci, lebo zatvárate svoje srdcia pred potetovanými a popirciengovanými bratmi, hoci prinášajú 100-násobne viac úrody, ako vy. Beda vám, slepí veriaci, vhadzujete do chrámovej pokladnice peniaze, dávate milodary na chrámy a dávate slúžiť omše za svojich blízkych. ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie- milovať svojho Boha a milovať blížneho ako seba samého. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!!! Preto vás postihne prísnejší súd.

*Baálovia – týmto názvom Biblia menuje všetky pochybné pohanské a nepravé “božstvá”. Ženské “božstvá” zavše označuje názvom “Aštarty”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *